POLISH DESK 

 Specjalizacja „Polish desk” to usługi prawne i podatkowe świadczone polskim Klientom we Włoszech i w ramach włoskiego systemu prawa

W trakcie naszej dziesięcioletniej działalności nawiązaliśmy współpracę z licznymi instytucjami publicznymi i prywatnymi, figurujemy na listach kancelarii akredytowanych przy Ambasadach Włoch, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w Warszawie, a także przy Ambasadzie Niemiec w Rzymie. Od 2014 roku jesteśmy członkami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK). W kwietniu 2015 roku Adw. Alfio Mancani (Partner w Kancelarii, wpisany na listy adwokatów w Katanii i w Warszawie) został wybrany jako członek Com.It.Es (Comitato Italiani Residenti all’Estero – Komitet Włochów zameldowanych za granicą) w warszawskim okręgu konsularnym, gdzie do dziś sprawuje funkcje sekretarza.

Oferujemy obsługę Klienta w następujących dziedzinach:

  

  • redagowanie aktów założycielskich spółek;

  • rejestracja do celów podatku VAT;

  • przygotowanie i udział w negocjacjach handlowych;

  • przygotowywanie umów handlowych;

  • postępowania upadłościowe i likwidacyjne;

  • odzyskiwanie wierzytelności;

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych;

  • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracyjnymi i podatkowymi we Włoszech.

Mamy doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych dotyczących prawa włoskiego, które przygotowywaliśmy także dla polskich sądów. Usługi prawne i podatkowe w specjalizacji „Italian Desk” oparte są na wnikliwej znajomości prawa włoskiego i międzynarodowego. Dzięki współpracy włoskich i polskich prawników oferujemy kompleksową obsługę polskiego Klienta.