KADRY I PŁACE 

Kompleksowa obsługa spraw pracowniczych
i zarządzanie kadrami.

Dla naszych Klientów oferujemy następujące usługi:

- przygotowywanie dokumentacji pracownicze,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy,
- sporządzanie umów cywilnoprawnych, umów o pracę,
  naliczanie wynagrodzeń,
- naliczanie obciążeń zusowych,
- sporządzanie i składanie deklaracji i innych dokumentów do ZUS.

 

 

  •  
  •  
  •