USŁUGI 

Kancelaria świadczy szeroko
rozumiane usługi doradztwa
podatkowego, a w szczególności są to:

- bieżąca obsługa;
- pełna obsługa księgowa i podatkowa;
- konsultacje w sprawach dotyczących zagadnień prawnych i podatkowych
  występujących w bieżącej
  działalności Klienta (w formie telefonicznej lub elektronicznej);
- sporządzanie pisemnych opinii i analiz prawnych i podatkowych, wystąpień
  o udzielenie pisemnych indywidualnych interpretacji przepisów prawa
  podatkowego w zakresie wszelkich aspektów
  dotyczących bieżącej działalności Klienta;
- reprezentacja w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi;
- opiniowanie umów cywilno-prawnych;
- oraz inne formy doradztwa ustalone indywidualnie z Klientem.

 

 

  •  
  •  
  •