Nasi doradcy podatkowi i prawnicy świadczą usługi w języku niemieckim.
Jeden z członków tworzących nasz zespół ukończył uniwersytet w Niemczach.


Oferujemy pomoc w następujących dziedzinach:
– utworzenie spółki,
– NIP,
– negocjacje,
– M&A,
– umowy,
– postępowanie upadłościowe,
– likwidacje,
– windykacja należności,
– rachunkowość,
– siedziba firmy,
– reprezentacja przed organami sądowymi, podatkowymi, celnymi w Polsce

Zajmujemy się zwrotem podatku VAT dla firm zagranicznych i rozwiązujemy kwestie podatkowe,
księgowe i administracyjne, których może potrzebować niemiecki inwestor.