PARTNER

Agnieszka Cudo-Mizera

Adwokat należąca do Izby Adwokatów w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w dziedzinie prawa własności intelektualnej oraz francuskim i europejskim prawie pracy na uniwersytecie w Poitiers. Ekspertka w zakresie prawa handlowego i prawa spółek, a szczególnie w dziedzinie odpowiedzialności członków zarządu w spółkach kapitałowych, a także w zakresie międzynarodowego prawa handlowego, szczególnie w sprawach dotyczących odpowiedzialności przewoźnika w umowie przesyłu. Zdobyła doświadczenie również w dziedzinie prawa egzekucyjnego, także europejskiego, jak również prawa karnego gospodarczego. Biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i francuskim