Marta Kliminowska-Mancani – marketing manager 


Absolwentka kierunkuAdministracja, tytuł magistra uzyskała uczestnicząc również w programachwymiany międzykulturowej z Czechami i Włochami. Odbyła staże w administracjipublicznej m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy Polskiej AgencjiInformacji i Inwestycji Zagranicznej (obecnie PAIH). Posiada prawiedziesięcioletnie doświadczenie w branży marketingowej i reklamowej którązdobyła pracując dla wyłącznego przedstawiciela handlowegow Polsce grupy Financial Times, grupy Gruener+Jahr, telewizji CNN, tygodnikaThe Economist, grupy Nikkei. Była uczestnikiem targów Annual Investment Meetingw Dubaju. Współpracowała zuznanymi markami - takimi jak np. Martini, WhirlpoolCorporation, National Geographic czy PKP Intercity - przy organizacji projektuSuperbrands. Obecnie zarządza iorganizuje pracę Kancelarii, zajmując się również kontaktem z Klientami. Biegleposługuje się językiem polskim, angielskim i włoskim.