SENIOR ASSOCIATE

Bruno Caserta

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Universita’ di Cassino e del Lazio Meridionale. Podczas studiów spędził semestr na warszawskim wydziale prawa w ramach wymiany studenckiej, co pozwoliło mu poznać polskie i międzynarodowe prawo podatkowe i administracyjne. Świadczył usługi prawnicze podczas studiów na uniwersytecie, brał udział w zakończonych sukcesami negocjacjach z polskimi partnerami handlowymi, a także brał udział w zakładaniu i rejestracji spółek w warunkach polskiego systemu prawa. Związany z Polską od 5 lat. Ma doświadczenie w dziedzinie prawa międzynarodowego, prawa ubezpieczeń, prawa zobowiązań i umów, a także egzekucji przymusowej oraz upadłościach. Biegle posługuje się językami włoskim, angielskim i polskim.