MANAGING PARTNER

Alfio Mancani

Włoski adwokat należący do Izby Adwokackiej w Katanii nr wpisu A-8064-1, jak również do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nr wpisu WAW/Adw/8340. Od wielu lat prowadzi kancelarię udzielając porad prawnych w Polsce i za granicą. 


Od kwietnia 2015 roku członek organizacji Com.It.Es (Comitato Italiani Residenti all’Estero – Komitet Włochów zameldowanych za granicą) w warszawskim okręgu konsularnym, gdzie pełni funkcje sekretarza. Od 2016 roku jest członkiem AIAF (Associazione Italiana Giovani Avvocati) – Włoskiego Stowarzyszenia Adwokatów dla rodziny i małoletnich; od 2017 AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati – Włoskiego Stowarzyszenia Młodych Adwokatów). Posiada uprawnienia do pełnienia roli Mediatora, od 2018 roku jest członkiem Międzynarodowego Centrum Mediacji w Warszawie. 

 

 Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie w Padwie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Działał jako pracownik naukowy na wydziale Prawa
i Administracji oraz w Szkole Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę adwokatów rekomendowanych przez Ambasadę Włoską w Warszawie. Współpracując z Ambasadą Włoską oraz Instytutem Handlu Zagranicznego umocnił dwustronne stosunki między Włochami a Polską. Autor tłumaczenia Kodeksu Spółek Handlowych Rzeczpospolitej Polskiej (Beck 2012 r.). 

 

Specjalizuje się w prawie handlowym, postępowaniach upadłościowych i egzekucyjnych, prawie międzynarodowym, prawie umów i negocjacjach. Ekspert w dziedzinie międzynarodowego prawa rodzinnego (separacja, rozwody, cywilne aspekty i postępowania w sprawach o uprowadzenie małoletnich, gwarantowanie wykonywania rodzicielskiego prawa do kontaktu z dzieckiem). Ponadto zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do założenia i rejestracji spółek osobowych i kapitałowych, rozwiązywaniem problemów przedsiębiorców, ubezpieczeniem oraz reprezentowaniem interesów firm przed organami administracyjnymi. Posługuje się biegle językiem polskim, angielskim
i włoskim.