DORADCA PODATKOWY

Joanna Deutryk

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12230) z 11-letnim doświadczeniem w polskim
i międzynarodowym doradztwie podatkowym oraz w prowadzeniu projektów międzynarodowych. Joanna po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Handlowej na kierunkach Zarządzanie i Stosunki Międzynarodowe zdobywała międzynarodowe doświadczenie zawodowe m.in. w Rzymie, gdzie pracowała dla jednego z większych włoskich banków, a następnie dla Ministerstwa Finansów.

Tam też zdała egzamin państwowy i rozpoczęła szkolenie na doradcę podatkowego.
Po 7 latach Joanna przeniosła się do Polski, gdzie m.in. tworzyła zespół ds. cen transferowych oraz Italian Desk w KPMG Polska. Joanna świadczyła usługi podatkowe w Polsce i we Włoszech, gdzie zarządzała projektami z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw.
Głównym zawodowym zainteresowaniem Joanny są ceny transferowe.
Prowadziła projekty dotyczące analiz benchmarkingowych, dokumentacje i polityki cen transferowych, przeglądy podatkowe dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz w spółkach notowanych na GPW. Ponadto brała udział w postępowaniach o uprzednie porozumienie cenowe (APA) zawierane między podatnikiem a Ministerstwem Finansów.

W MD Partners zajmuje się cenami transferowymi i podatkami międzynarodowymi.
Zarządza zespołem odpowiedzialnym za strategię i rozwój MD Partners.
Joanna posługuje się biegle językiem polskim, angielskim, włoskim i niemieckim.

ADWOKAT, PRAWNIK ZAGRANICZNY

Alfio Mancani

Włoski Adwokat należący do Izby Adwokackiej w Katanii nr wpisu A-8064-1, jak również do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nr wpisu A-0072. Od wielu lat sukcesywnie prowadzi kancelarię udzielając konsultacji prawnych w Polsce i za granicą.
Od kwietnia 2015 roku jest członkiem  Com.It.Es. (Komitet Włochów za granicą przez Włoskim Konsulacie w Warszawie ust. nr 286/2003) pełniącym rolę Sekretarza.
Od 2016 roku członek Włoskiego Stowarzyszenia Prawników ds. Rodzin i Nieletnich (AIAF).

Alfio ukończył wydział prawa na Uniwersytecie w Padwie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Działał jako pracownik naukowy na wydziale Prawa i Administracji oraz w Szkole Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Alfio został wpisany na listę adwokatów rekomendowanych przez Ambasadę Włoską w Warszawie.
Współpracując z Ambasadą Włoską oraz Instytutem Handlu Zagranicznego umocnił dwustronne stosunki między Włochami a Polską. Autor tłumaczenia Kodeksu Spółek Handlowych Rzeczpospolitej Polski (Beck 2012 r.)

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie upadłościowym, transakcjach międzynarodowych, umowach, negocjacjach. Jest ekspertem w dziedzinie prawa rodzinnego międzynarodowego (separacje, rozwody, cywilne aspekty oraz procedury uprowadzeń nieletnich, zapewnia gwarancję uzyskania prawa do kontaktu z dziećmi). Alfio z zakresu prawa handlowego oferuje konsultacje i porady prawne klientom międzynarodowym (zwłaszcza pochodzenia włoskiego). Zajmuje się także kompleksowym przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do otwarcia i zarejestrowania spółek, rozwiązywaniem problemów przedsiębiorstw, ubezpieczeniami, oraz reprezentowaniem interesów firmy organom administracji rządowej i samorządowej. Alfio posługuje się biegle językiem polskim, angielskim i włoskim.

PRAWNIK ZAGRANICZNY

dott. Marco Arena

Od lat świadczy usługi z zakresu prawa międzynarodowego, szczególnie skupiając uwagę na rynku polskim, niemieckim i włoskim. Wpisany jest na listę rekomendowanych adwokatów Ambasady Niemieckiej we Włoszech. Należy do Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska). Odpowiedzialny za German Desk.

Marco ukończył Liceum oraz studia prawnicze na Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy). Specjalistyczna wiedza, którą zdobył pracując w renomowanych kancelariach
(Niemcy i Włochy) pogłębiła znajomość prawa niemieckiego, włoskiego oraz międzynarodowego.
Doświadczenie uzyskane na rynku polskim i zagranicznym pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Autor licznych komentarzy, opinii prawnych, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą. Marco zajmuje się poradami prawnymi głównie w języku polskim i niemieckim   (obok języka włoskiego drugi język ojczysty).
Świadczy pomoc prawną przedsiębiorstwom oraz osobom prywatnym w sporach
niemiecko-polskich oraz międzynarodowych.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym (zakładanie spółek akcyjnych, spółek z o. o., przedstawicielstwa czy oddziału w Niemczech, doradztwo korporacyjne)
prawie rodzinnym, negocjacjach, umowach, sprawach sądowych, windykacji.
Jest ekspertem w zakresie  prawa handlowego  (obsługa prawna spółek prawa handlowego, instytucji publicznych, przedsiębiorstw, organów administracji).
Biegle posługuje się językiem włoskim, niemieckim, francuskim, polskim  i angielskim.

 

Edyta Rutkowska

Edyta Rutkowska, Ukończyła Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Od lat pracuje z klientami indywidualnymi oraz firmami. W MD Partners pełni rolę Marketing and Communication Manager.

Edyta po ukończeniu studiów pracowała w firmach oraz przedsiębiorstwach odpowiadając
za rozwój oraz strategię. Przygotowywała oferty marketingowe, materiały, prezentacje.

Bogate doświadczenie ,otwartość na nowe horyzonty, chęć rozwoju pomaga w pełni realizować zamierzone cele. Wspiera graficznie przygotowywanie  biznesowych prezentacji dla klientów.